Din hjälpande hand

Vår uppgift är att erbjuda hjälp i vardagen och utgöra ett stöd på våra kunders villkor. Tillsammans med den som blivit beviljad hemtjänst går vi igenom och planerar hur hjälpen skall utföras. Det kan handla om vilka tider man vill ha sina besök, men också särskilda önskemål om hur hjälpen skall utföras.

Upplevelsen av vår hemtjänst handlar till största delen om mötet med vår personal. Alla medarbetare är noga utvalda, där vi inte bara värdesätter erfarenhet och utbildning utan lägger stor vikt vid personlighet och lämplighet för yrket. Vår personal får högsta betyg av kunderna, där många haft oss som utförare i flera år.

Kvalitet och Kompetens

Våra välutvecklade kvalitets- och ledningssystem ger oss arbetssätt och metoder för att uppnå och säkerställa god kvalitet. Det kan röra sig om till exempel kontinuitet (antal personal inblandad i hjälpen), kundens  delaktighet/inflytande, bemötandefrågor, utbildningsnivå, säkerhetsfrågor, mm.

Vår ledning har över 30 års erfarenhet av sociala frågor och äldreomsorg, med bakgrund som bl.a äldreomsorgsinspektör och äldreombudsman. Vi är medlemmar i Demensförbundet och Alzheimerföreningen och har stor samlad kunskap och erfarenhet av demensvård.

Personal som gör skillnad

Vår duktiga personal är stommen i vår verksamhet och allt vi gör. Därför arbetar vi aktivt för så låg personalomsättning som möjligt. Detta uppnår vi med en så hög andel fast anställd personal som möjligt, samt genom att vara branschens bästa arbetsgivare inom kommunen. En aktiv och närvarande ledning, goda arbetsvillkor och stort medarbetarinflytande är några av de saker man kan förvänta sig som anställd hos oss. Självklart har vi kollektiv-avtal för att säkerställa rättvisa och korrekta villkor!